Phòng

DELUXE ROOM  (SEA and CITY VIEW )

DELUXE ROOM (SEA and CITY VIEW )

Kích thước giường: 1,8m / 1,2m x 2.
Kích thước phòng: 22 – 24m2.
Phòng tắm riêng với bồn tắm.
Ban công với hướng thành phố và hướng biển.

đ 2.310.000 (Đã bao gồm thuế phí)
DELUXE FAMILY ROOM (CITY VIEW)

DELUXE FAMILY ROOM (CITY VIEW)

Kích thước giường: 1,6m + 1,2m.
Kích thước phòng: 32m2.
Phòng tắm đứng với vòi sen.
Cửa sổ lớn với hướng thành phố và hướng núi.

đ 2.660.000 (Đã bao gồm thuế phí)
EXECUTIVE SEA ROOM ( SEA and CITY VIEW )

EXECUTIVE SEA ROOM ( SEA and CITY VIEW )

Kích thước giường: 1,8m / 1,2m x 2.
Kích thước phòng: 22 - 24m2.
Phòng tắm riêng với bồn tắm.
Ban công với hướng thành phố và hướng biển.

đ 2.870.000 (Đã bao gồm thuế phí)
DELUXE FAMILY ROOM (SEA and CITY VIEW)

DELUXE FAMILY ROOM (SEA and CITY VIEW)

Kích thước giường: 1,6m + 1,2m.
Kích thước phòng: 32m2.
Phòng tắm đứng với vòi sen.
Tường kính với hướng thành phố và hướng biển.

đ 2.870.000 (Đã bao gồm thuế phí)
DELUXE FAMILY ROOM (NO VIEW )

DELUXE FAMILY ROOM (NO VIEW )

Kích thước giường: 1,6m + 1,2m.
Kích thước phòng: 32m2.
Phòng tắm đứng với vòi sen.
Cửa sổ hướng nội bộ.

đ 2.310.000 (Đã bao gồm thuế phí)
EXECUTIVE FAMILY ROOM

EXECUTIVE FAMILY ROOM

Kích thước giường: 1,6m + 1,2m.
Kích thước phòng: 32m2.
Phòng tắm riêng với vòi sen.
Tường kính với hướng biển trực diện.

đ 3.220.000 (Đã bao gồm thuế phí)
SUPERIOR ROOM ( NO VIEW )

SUPERIOR ROOM ( NO VIEW )

Kích thước giường: 1,8m / 1,2m x 2.
Kích thước phòng: 22m 2.
Phòng tắm đứng với vòi sen.
Cửa sổ hướng nội (không cảnh).

đ 1.960.000 (Đã bao gồm thuế phí)
SPECIAL OFFER