Liên Hệ

VỊ TRÍ

MAJESTIC PREMIUM

Địa chỉ: 96B5/4 Trần Phú, p.Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Số điện thoại: (+84) 25 8387 8899

Email:  info@majesticnhatranghotel.com

TIN NHẮN CỦA BẠN

SPECIAL OFFER